İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Muhtasar Beyanname Stopaj Nedir?

Muhtasar beyannamede vergi aslı, vergi borçlusundan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Vergi sorumlusu, başkasına ait bir vergi borcunun ödenmesinden kanuni olarak sorumlu tutulan taraftır. Diğer bir deyişle vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Bu nedenle muhtasar beyannamede vergi tutarı, vergi sorumlusu tarafından stopaj yöntemi ile hesaplanarak, vergi mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilir ve ödenir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere muhtasar beyannamede stopaj usulü vergileme yani kaynakta kesinti söz konusudur.

Muhtasar beyanname ne zaman verilir?

Muhtasar beyanname aylık ya da üç aylık periyotlarda beyan edilir. Üç aylık beyan kapsamına girebilmek için vergi dairesi konuyla ilgili olarak bilgilendirilmeli ve işyerinde çalışan personel sayısı 10 ve daha az olmalıdır.

Eğer beyan edilecek kalemler arasında zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış tevkifatı varsa aylık beyan verilmelidir.

  • Üç aylık beyan için beyan süresi ilgili dönemin son ayını takip eden ayın 26.akşamına kadar,
  • Aylık beyan için ise ilgili ayı takip eden ayın 26. Günü akşamına kadar beyan edilip ödenmelidir.

Örneğin Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönem için muhtasar beyanname 26 Nisan akşamına kadar beyan edilip ödenmelidir.

Aylık beyanda ise örneğin Ocak dönemine ilişkin aylık muhtasar beyanı 26 Şubat akşamına kadar beyan edilip ödenmelidir.

Muhtasar beyanname verilecek ay ödemeye ilişkin 26.günü tatil gününe geliyorsa takip eden ilk iş gününe kadar beyanname verilebilir, ödeme yapılabilir.

Muhtasar beyanname hesaplama örneği

Diyelim ki X adında bir şirket var. Bu şirket 11 çalışana sahip ve gerçek kişiden kiralamış olduğu ofisi için aylık olarak 15.000 TL net kira bedeli ödenmektedir. Çalışanlar arasında 3 kişi asgari ücret almaktadır. bu durumda muhtasar beyannamede beyan edilecek vergi türleri hangileridir?

X şirketi 10 kişiden fazla çalışana sahip olduğu için aylık olarak muhtasar beyanname vermelidir. Soruda verilen bilgilere göre ücret gelirleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi, asgari ücret alan 3 kişi 011 kodu ile geriye kalan 8 kişi 012 kodu ile muhtasarda beyan edilmelidir. Ücret üzerinden hesaplanan damga vergisi tutarı ise asgari ücretli ve diğer ücretli ayrımı yapılmadan toplu olarak 302 kodu ile muhtasar beyannamede gösterilmelidir.

Kira geliri ise brüt hale getirilerek stopaj oranı hesaplanmalı ve 041 kodu ile muhtasar beyannamede beyan edilmelidir. Aşağıdaki hesaplamaya göre kira tutarı üzerinden hesaplanan ve beyan edilecek olan stopaj tutarı 3.750 TL idir.

Brütleştirme Formülü : Net Kira Bedeli / 0,80 (15.000/0,8=18.750)
Stopaj Tutarı : 18.750 x 0,20 = 3.750 TL

Muhtasar beyanname ile ilgili yazımız, umarız sizin için faydalı olmuştur. Vergi alanındaki yeni yazılarımızı takip etmek için Paraşüt Blog’u takip edebilirsiniz.

Yorumlar kapatıldı.