İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi Kaçırmayın! Vergi Planlaması Yaparak Avantaj Sağlayın

İşletmeler ticari faaliyetlerde kazançlarını maksimize, maliyetlerini de minimize etmek isterler. Vergi ise; işletmenin karını azaltan bir maliyet olarak görülür. Evet; vergiler, mükellefler üzerinde değişik boyutlarda maddi anlamda yük oluştururlar. Mükellefler de üzerlerinde oluşan vergi yükünün büyüklüğüne göre tepkiler geliştirirler.

Mükellefin vergi yüküne bağlı olarak gösterdiği tepkilerden üç tanesi;

– Vergi kaçakçılığı (Vergi kaçırma)

– Vergiden kaçınma

– Vergi avantajları şeklindedir

Vergi kaçakçılığı, vergi baskısına karşı yasa dışı ve riskli bir tepkidir.  Çünkü yapılan denetimler sonucu mükellefin vergi kaçırdığı anlaşılırsa duruma göre ceza verilir. Ödenmesi gereken vergiyi, yasada belirtilen davranışlarla yasaya aykırı bir surette hiç ödememek veya eksik ödemek vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilir. Vergi kaçırma suçtur ve çeşitli cezai yaptırımları vardır. Hatta türüne göre hapis cezası bile uygulanabilmektedir.

Vergi ödememenin ya da çoğunlukla karşılaştığımız durum olan daha az ödemenin diğer bir yolu da vergiyi planlamaktır. Vergi planlaması kısaca, mükelleflerin en az vergi ödeyecekleri şekilde vergilerini düzenlemeleridir. Yani, içinde bulunulan vergi döneminde yasanın izin verdiği çerçevede hareket edilmesidir. Gelecek dönemlerde ise, üstlenilecek verginin önceden hesaplanması ve ona göre pozisyon alınarak verginin planlanmasıdır. Vergi planlamasına vergiden kaçınma adını da verebiliriz. Ancak vergi kaçırma ve vergiden kaçınma birbirine yakın kelimeler olduğundan anlamları tam kavranamamaktadır. Elbette, tüm işletme sahipleri vergi uzmanı değildir. Bunun için, profesyonel destek alarak ve hiç risk almadan rahatça ödeyecekleri vergiyi düşürtebilirler. Risk yoktur, çünkü yasalar yapılan bu harekete izin verir. Vergi planlaması yapılırken göz önüne alınacak unsurlar; kanunda boşluğun olup olmaması, teşvikler, indirimler, muaflıklar ve istisnalardır.

Vergi ödeyenlerin; vergiden kaçınma ve vergi avantajlarını kullanma hakları vardır. Ve bu  hakları tamamen yasal ve risksiz bir yöntemdir.

İşletmelerin hukuki durumları, sektörleri, faaliyet konuları, ortaklık yapıları, sözleşme ilişkileri, finansal yapıları, vb gibi başlıklar incelenerek en uygun vergi planlaması yapılabilmekte ve azalan vergi yükü sayesinde işletmeler ekstra finansman olanaklarına kavuşabilmektedir.

Vergi kaçırmak yerine; tamamen yasal olan vergi avantajlarını veya vergiden kaçınma müessesini kullanarak doğru vergi planlaması yapmak gerekiyor. Gerek gerçek, gerekse tüzel kişilerce devlete daha az vergi vermek için vergi kaçırma yerine; kanunların müsaade ettiği ve avantaj olacak unsurların kullanılması en doğal ve doğru yoldur.

Bu yöntem ulusal ve uluslararası yasaların, vergi anlaşmalarının izin verdiği çerçevede, bir plana bağlı olarak şekillendirildiği takdirde her iki taraf da kazançlı çıkacaktır. İlk bakıldığı anda işletmelerin yararına ama vergi gelirlerinde azalma gibi görünen bu durum uzun ve planlı vadede devlete düzenli vergi ödeyen mükelleflerin sayısında artış sağlayacağı için aynı zamanda vergi gelirlerini de arttıracaktır.

Bunun için işletmeler ciddi bir vergi planlaması yapmak zorundadırlar. Vergi Planlaması (İşletme Vergiciliği), işletme üzerinde oluşacak vergi yükünü en aza indirmek için mükelleflerin ulusal ve uluslararası hukuk ve vergi yasalarının boşluklarından yararlanarak, bunları en akılcı biçimde kullanıp vergi yüklerini azaltma çabaları olarak tanımlanabilir.

Buda, kendini yetiştirmiş vergi mevzuatlarımıza hâkim değişiklikleri takip eden bir meslek grubu karşımıza çıkarmaktadır; vergi planlamacısı. Bu işi en iyi yapabilecek kişiler muhakkak ki Mali Müşavirlerdir.

Vergi planlamacısının işi, işletmelerin mali işlemlerini vergi sonrası gelirleri artıracak şekilde yeniden yapılandırılmaya yöneltmesidir. Vergi planlamacısının işletmelerin, üzerlerindeki vergi yükünü dikkate alarak, kurumsal bir vergi politikası üretip izlemesi, her yılın sonunda kazanç – vergi hesaplaması yerine, gelecek yılların faaliyetlerini ve üzerlerindeki vergi yükünü önceden hesaplayabilecekleri ciddi bir vergi planlamasına yönelmesi ve yasal vergi tasarrufu haklarını kullanması gayet doğaldır.

Yorumlar kapatıldı.