İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket kurarak kendi işinin patronu olma düşüncesi sizi heyecanlandırıyorsa muhtemelen şirket kurma üzerine yazılan pek çok çalışmayı okumaya başlamışsınızdır. Her işte olduğu gibi şirket kurmaya başlamadan önce atılacak adımlar konusunda bir akış programı çıkartmak daha emin adımlarla yürümek için faydalı olacaktır. Toplanması gereken evraklar, müracaatlar, randevular, tasdikler öncesi şirket kurarken nelere dikkat edileceğini bilmek tüm bu çalışmalarda daha bilinçli bir yol haritası çıkarılmasını sağlar. İşte şirket kurma öncesi, işlem aşaması ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında tecrübe edenlerden çıkarılan faydalı bilgiler:

Şirket Kuruluş Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket Kurma Kararı

Öncelikle kuracağınız şirketin hayallerinizdeki işle örtüşüp örtüşmediğini belirlemek gerekir. Çünkü bilindiği gibi sevilmeden yapılan bir iş kişiyi mutsuz eder ve doğal olarak performansını etkiler.Başarısızlığın en etkin faktörlerinden biri de, mutsuz eden bir ortamda ya da işte çalışmak zorunda kalınmasıdır. Şirket kurulduktan sonra yapılan tüm masrafların, koşturmacaların ve zamanın boşa gitmemesi için şirket kurma kararı ciddi ciddi gözden geçirilmelidir.

Bilgi ve Tecrübe

Kuracağınız şirketin faaliyet alanı,hayallerinizi süslediği gibi pek çok başarılı girişimciye de ev sahipliği yapabilir. Bu başarılı girişimlere bakılarak aynı şekilde başarılı olunacağını düşünmek ayakları yere basmadan şirket kurmak demektir. Çünkü burada atlanmaması gereken başarının tesadüf olmadığı, bilgi ve tecrübenin çok önemli faktörlerden biri olduğudur. Bilgi ve beceri dikkate alınmadan yapılan girişimlerde, karşılaşılan zorluk ve problemlere üretilen çözümler afaki olmaktadır ve bu da başarısızlığı getirir.

Farkı Ortaya Koymak

Şirketinizde hedeflediğiniz faaliyetin muhakkak surette benzerleri vardır ve bu girişimin başarısız olacağı anlamını taşımamaktadır. Fakat sizden önce sektöre giren şirketlerden sizi farklı kılacak özelliğin ne olduğunu tespit etmeniz lazımdır. Şayet diğerlerine göre bir farkınız yoksa sizden önce yola çıkmış olanlarla olan rekabetinizde onların kazanması daha olasıdır. Çünkü yeni bir şirket olmanın dezavantajlarıyla beraber onları yakalamak için çok büyük farklar ortaya koymanız gerekir ki, tercih edilen siz olabilesiniz.

Fizibilite Çalışması

Şirket kurmaya karar vermeden önce kuracağınız şirkette yapacağınız iş hakkında iyi bir fizibilite çalışması yapmanız şarttır. Düşünülmeden şirket kurma işleminde diğer kaybedebileceklerinizi göz önüne almadan bile şirket kurmanın masrafı çok fazladır. Kurulacak olan şirketin sermayesi, kuruluş masrafları gibi temel masrafları harcadığınızda kişisel ihtiyaçlarınız sekteye uğruyor mu?  Bu yüzden erken dönem kuruluş masrafları dâhil tüm giderler, en ince ayrıntısına kadar hesaplanıp yatırımın geri dönüş süresiyle beraber risk hesabı yapılması gerekir.

Pazar Araştırması

Bir şirketi başarıya götüren en önemli unsurlardan biri de pazardır. Şirketin bulunacağı faaliyetin hangi ihtiyaca cevap vereceğini bilmek ve pazardaki durumunu iyi analiz etmek gerekir. Yalnız bu analizi yaparken, hizmet ya da ürününüzü kimlerin, neden tercih ettiklerini iyi gözlemlemek gerekir ve bu süreçte boş iyimserlikten, afaki beklentilerden kaçınılmalıdır. İhtiyaç duyulmayan bir faaliyet ya da doymuş bir pazarda çıkılan yol, yeni bir şirket için fiyasko olabilir.

Kalifiye Ekip Oluşturma

Kuracağınız şirketin başarıya ulaşması için gözden kaçırılmaması gereken birçok unsur vardır. Faaliyet alanında şirket sahibi olarak bilgi ve tecrübe sahibi olsanız bile, sadece bir kişi bir şirketin hayatta kalabilmesi için gereken tüm çalışmaları gerçekleştirmede zaman bulamayabilir. Bunun için hangi alanda faaliyet gösterecekseniz? Şirket kurulduktan hemen sonra kalifiye bir ekip kurabilecek misiniz? Gözden geçirmeniz gerekmektedir.  Yapılacak iş ile ilgili yetişmiş personel durumu, güvenirliği, personel piyasasının oynaklığı gibi sizi şirket olarak zor duruma düşürecek risk faktörlerini en başta hesaplamanız şirket geleceği için sağlıklı bir bakış açısı sunar.

Profesyonel Bakış Açısı

Şirket kurmaya karar vermeden önce, yaptığınız çalışmaları profesyonel biri ile gözden geçirmeniz gözden kaçabilecek riskleri azaltır. Fizibilite çalışması, sermaye riskleri, görünmeyen giderler, vergiler, yatırımın geri dönüşü gibi durumları bir mali müşavirin gözünden bakmak,objektif olarak izleme şansı sunar. Yaşanabilecek olası problemler karşısındaki yükümlülüklerinizi bilmek içinde yasal prosedürlere hâkim bir avukat tarafından incelenmesi de ileride başınızın ağrımasının önüne geçer. İşinin uzmanı kişilerin sezgileri kesinle doğru adımlar atılmasında çok büyük yararlar sağlamaktadır.

Şirket Kuruluş Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Resmiyet Kazanmadan Yapılan Harcamalar  

Şirket kurulumu tamamlanmadan önce büyük harcamalar yapmaktan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü resmiyet kazandıktan sonra yapılan büyük harcamalarda, belirli bir tutarın üstüne çıkanları o yıl vergiden düşme imkânınız bulunmaktadır. Oysa şirket resmi kimlik kazanmadan, erken alımlar yapılırsa bunları vergiden düşme şansınız olmayabilir.  Buna dikkat etmediğinizde yatırımınızı amorti etmek mümkün olmayabilir.

Mali Müşavirle Sözleşme

Şirket kuruluşu aşamasında en önemli adımlardan biri mali müşavirle anlaşma yapmaktır. Yetkin bir mali müşavir hem bu sürecin daha sağlıklı ve risksiz yürümesini sağlar hem de faaliyet döneminde yasal olarak yapılması gereken işlemlerin zeminini önceden hazırlamış olursunuz. Vereceğiniz vekâletname ile sizin çok uzun zamanda yapacağınız bir işi sahip olduğu yetkilerle daha az koşturma ile yapabilecek bir profesyonelden yardım almış olursunuz.

Şirket Unvanını Kontrol Etmek

TTK mevzuatlarına göre bir şirketin unvanı ülke genelinde korunması zorunludur. Bu yüzden şirketiniz için belirlediğiniz unvanın daha önce be başka bir şirket tarafından alınıp almadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu kontrolü yapmadan önce unvan belirlerken birkaç alternatifinin olması şirket unvanının karar aşmasında zaman kaybetmenizi önler. Potansiyel ünvanın kontrolünü TOBB’un web sitesi veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemi unvan sorgulama adımları ile yapabilirsiniz.

Kuruluş Aşamasını Planlamak

Şirket kurma sürecini mali müşavirle değilde kendiniz yönetmek istiyorsanız, işlem adımları konusunda kendinize bir yol haritası çıkartmalısınız. Bu iş planı hem zaman hemde nakit tasarrufu sağlarken fuzuli yıpranmanın önüne geçer. Mesela şirket ana sözleşmesini hazırlamadan MERSİS talep numarasını almaya çalışmak, MERSİS randevu numarasını almadan Ticaret sicilden bilgi almaya çalışmak gibi işlem sıralamasına aykırı hareket etmek sizi sadece yorar ve harcama yaptırır.  Ayrıca esas sözleşmeyi notere tasdik ettirmeden önce ticaret sicile kontrol ettirmek gibi kontrollü adımlar, ticaret sicilin kabul etmemesinde noter masraflarının yenilenmesinin önüne geçerek fuzuli masraflardan kaçınmayı sağlar.

Lokasyon Tespiti

Şirket kurmadan önce düşündüğünüz lokasyonları resmiyet kazanma aşamasında son bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir. Özellikle müşterilere sıcak satış yapılması gereken bir faaliyet alanınız varsa, bu şirketin başarısı için mihenk taşıdır. Hedeflediğiniz kitlenin size ulaşırken zorluk yaşamayacağı fakat şirket başlangıcında bütçenizi yormayan bir lokasyon seçimi yatırım geri dönüşünü hızlandırırken, işin sürekliliği içinde önemlidir. Ayrıca yakınınızda sizinle aynı alanda faaliyet gösteren şirketlerin varlığında göz ardı etmeyin.

Şirket Kuruluş Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuruluş Evraklarını Tasnifi

Öncelikle şirket kuruluşu ile ilgili tüm evrakların bir düzen dâhilinde dosyalanması ve saklanması gerekmektedir. Bu dosya içinde bulunması gereken evraklar kuruluş resmi gazete, imza sirküleri, marka tescil, varsa patent, şirket bilgi ve belgeleri, kuruluş ile ilgili makbuzlar, tesciller vb. tüm evraklardır. Mali müşavirle anlaşma yaptıysanız aynılarının birer nüshalarının mali müşavirinizde de bulunması gerekmektedir.  Ayrıca sözleşme yaptığınız kişi ve kuruluşların sözleşmelerinin yer aldığı bir sözleşme klasörü de oluşturmanız, faaliyet hızlandığı zaman ki karışıklık ve kaybolma risklerini ortadan kaldırır. Bu sözleşme klasöründe mali müşavir, avukat, araç kiralama vb. gibi sözleşmelerin bir arada bulunacağı bir dosyalama şeklinde olması iş akışta kolaylık sağlamaktadır.

Matbaa Çalışmaları

Yapılan tüm faaliyetlerde kullanılacak irsaliye, fatura, gider pusulası vb. yasal evraklar ile birlikte, günlük iş akışını sağlayan matbu form ve iş akış evraklarının kuruluş aşamasından hemen sonrası matbaaya hazırlatılması gerekmektedir. Bu evrakların faaliyet başlama aşamasında hazır bulundurulması iş akışının sağlıklı yürümesi için önemlidir. Firma kaşesinin de bu dönemde hazır edilmesi gerekir.

Maliyet, Gelir- Gider Tabloları

Şirketin yürüyüşünde verilecek hizmet ya da ürünün ne kadara mal olduğunu, kaça satılacağını, gelir ve gider karşılaştırmalarının yapılacağı tabloların tasarlanması ve en başından itibaren takibinin rutin şekilde yapılması bir şirket için çok önemli bir konudur. Yapılacak olan kontrollerde günlük, haftalık, aylık ve yıllık kontrol tablolarının tespit edilerek, şablon tasarımının yapılması ve bir rutin oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmaların mali müşavirle uyumunun sağlanması ve rutin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca mali müşavirle paylaşılması gereken evraklar, hangi periyotlarda paylaşılacağı, iletişim şekli gibi konular da kesinleştirilmeli ve belli bir düzene oturtturulmalıdır.

Bir şirketin kendi bünyesinde yapması gereken rutin işlemler, kontroller ve mali müşavirle iletişiminde izleyeceği rutin konusu, çok hassas takip edilmesi gereken bir süreçtir ve detaylıdır. Bu sürecin ayrı bir çalışma olarak ele alınması ve detaylandırılması şirket tarafından yapılması gereken öncelikli bir konudur. Şirket yetkilisinin bu konuda titiz ve istikrarlı bir düzen kurması gerekmektedir.

Her ne kadar sermaye şirketi kurmuş olmasınız bile, unutmayın ki şirketlerin tüzel kişiliğinden alınamayan vergi borcu ceza ve faiz ilk önce şirketin kanuni temsilcileri olan müdürlerinden veya yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir. Ancak kanuni temsilciden tahsil edilememesi halinde şirketin müdür veya yönetim kurulu üyesi sıfatı taşımayan ortaklarından talep edilir. Daha sonra müdürler veya yönetim kurulu üyeleri değişmiş olsa bile her müdür veya yönetim kurulu üyesi kendi dönemindeki vergi borçlarından dolayı sorumludur.

Yorumlar kapatıldı.