İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Vergi Davaları”

Sahte Fatura Özel Üsülsüzlük Cezası

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalarla ilgili özel usulsüzlük cezası kesilmesi, özel usulsüzlük cezası ilgili yasal düzenlemedeki eylemler arasında gösterilmediği için kesilen ceza hukuka aykırıdır.…

Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi

İşe başlama bildiriminde belirtilen tarihten önce fiilen pazarcılık faaliyetinde bulunulduğuna dair somut tespit yapılmadan, pazar tezgâhı kurma belgesindeki tarih esas alınmak suretiyle geçmişe dönük mükellefiyet…

E-Tebligatta Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Hesabı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca; e-tebliğ yoluyla tebliğ edilen ihbarnameler için otuz günlük yasal dava açma…