İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sahte Fatura Özel Üsülsüzlük Cezası

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalarla ilgili özel usulsüzlük cezası kesilmesi, özel usulsüzlük cezası ilgili yasal düzenlemedeki eylemler arasında gösterilmediği için kesilen ceza hukuka aykırıdır.
“Fatura veya benzeri belge verilmemesi, alınmaması ve diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasına ilişkin özel usulsüzlükler ve cezalarını düzenlemektedir. Sözü edilen maddede öngörülen bu düzenleme ile mükelleflerin vergilendirme işlemlerinin kayıt ve belge düzenine uygun yürütülmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Harcamaların sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalarla belgelendirilmesi, değinilen yasal düzenlemede özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken eylemler arasında gösterilmediği için kesilen cezanın maddenin öngörülüş amacına uygun düşmediği dikkate alındığında yazılı gerekçeyle kaldırılması yolundaki hüküm fıkrasında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.”
Danıştay Üçüncü Daire Esas No : 2021/498, Karar No : 2021/3180

Yorumlar kapatıldı.