İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

E-Tebligatta Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Hesabı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca; e-tebliğ yoluyla tebliğ edilen ihbarnameler için otuz günlük yasal dava açma süresinin e-tebliğin yapıldığı 5. günü takip eden gün itibariyle işlemeye başlayacağı hk.
Danıştay 4. Daire, Tarih : 31.05.2018, Esas No : 2018/3416, Karar No : 2018/5404

Yorumlar kapatıldı.