İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Limited şirket ortağı sıfatıyla düzenlenen ödeme emrine karşı açılan dava

Limited şirket ortağı sıfatıyla düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada; sadece şirket hakkında yapılan malvarlığı araştırması hakkında değerlendirme yapılarak hüküm kurulmasında hukuka uygunluk bulunmadığı, öncelikle asıl borçlu adına düzenlenen ödeme emirlerine konu kamu alacağının usulüne uygun kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması gerektiği hk.
Danıştay 3. Daire, Tarih : 25.06.2020, Esas No : 2016/12365, Karar No : 2020/2270

Yorumlar kapatıldı.