İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Ne İş Yapar?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Ne İş Yapar?

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin aylık veya özel hesap dönemi var ise buna uygun olarak gelir ve giderlerini, resmi evraklarını mevzuata uygun şekilde resmi defterlerine kayıt eder.
 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebesel sistemlerini kurar ve işletme ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeler yapılmasını sağlar.
 • Hizmet verdikleri işletmelerin aylık olarak bordrolarını hazırlayarak gönderir ve ilgili mutabakat işlemlerini yapar.
 • Bilanço, gelir tablosu ve benzeri mali tabloları düzenler.
 • Gerçek veya tüzel kişilere ait vergi beyannamelerini hazırlar, ilgili beyannameleri elektronik ortamda onaylayıp tahakkuk fişlerini alır.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini sağlar.
 • İşletme personellerinin işe giriş ve çıkışlarını, aylık hizmet bildirgesi gibi SGK bildirgelerini hazırlar ve elektronik ortamda onaylar.
 • Hizmet verdiği gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin sahiplerine muhasebe ve vergi konularında danışmanlık yapar.
 • Fon, vergi, gecikme faizi ve ceza işlemlerindeki tutarsızlıkları çözümler.
 • KDV iadesi, sermaye artırımı gibi özel amaçlı raporları oluşturur.
 • Devir, tasfiye, birleşme, bölünme, adres ve faaliyet değişikliği gibi konularda hizmet verdiği işletmelere yardımcı olur.
 • İşletmelerin mali kayıtlarını şeffaf hale getirerek, gizlilik çerçevesinde iç kontrolleri ve finansal güvenliği sağlarlar.

 

Yorumlar kapatıldı.