İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tivari Aracın Haczi

Ticari faaliyetin devamı için kaçınılmaz olan araç haczedildikten sonra faaliyetin devamı mümkün olmadığından davacının mükellefiyet kaydının geçmişe dönük silinmesi isteminin kabul edilmemesi hukuka aykırıdır.
Danıştay 4. Daire Esas No.: 2016/15736 Karar No.: 2021/207

Yorumlar kapatıldı.