İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazılarn yazarı: “admin”

Eğitim Masraflarının Yıllık Gelir Vergisinden İndirimi

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 2022 yılında ücret gelirlerinin 32.000 TL’ye kadar kısmı yüzde 15, 32.000 – 70.000 TL arasındaki kısmı yüzde 20, 70.000 – 250.000…

Ücret Geliri Beyannamesi

Ücret geliri için beyanname vermek zorunda olanlar harcamaları gider gösterip vergi iadesi alabilirler. Aynı yılda birden fazla işverenden ücret alanların, ikinci ve sonraki işverenden aldığı…

Sahte Fatura Özel Üsülsüzlük Cezası

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı faturalarla ilgili özel usulsüzlük cezası kesilmesi, özel usulsüzlük cezası ilgili yasal düzenlemedeki eylemler arasında gösterilmediği için kesilen ceza hukuka aykırıdır.…

Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi

İşe başlama bildiriminde belirtilen tarihten önce fiilen pazarcılık faaliyetinde bulunulduğuna dair somut tespit yapılmadan, pazar tezgâhı kurma belgesindeki tarih esas alınmak suretiyle geçmişe dönük mükellefiyet…