İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Vergi Davaları”

Sermayeye Eklenen Kâr Payının Tasfiye Sonucu Dağıtımında Vergileme

Şirketlerin tasfiye işlemlerinin tamamlanması, tasfiye kârının ortaklara dağıtılarak gelir (stopaj) vergisinin ödenmesinin ardından tasfiye sonucu geri verilen sermaye paylarından dağıtılmayıp sermayeye eklenen kâr payını ayrıştırıp…

İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter Ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 08.02.2019 tarihli kararı uyarınca, incelemeye ibraz edilmeyen defter ve belgelerin, istenmesi halinde ibraz edilebileceğinin gerek dava dilekçesinde gerek temyiz aşamasında ileri…