İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Vergi Davaları”

Anonim Şirket Ortağı Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği

Anonim şirketin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlarından dolayı hissedarı adına “hissedar” sıfatıyla ödeme emri düzenlenemeyeceği hk. Danıştay 7.…

Uzlaşılan vergi ziyaı cezasının tekerrüre esas alınabileceği

Uzlaşma, cezanın miktarını değiştiren bir müessese olup, uzlaşma nedeniyle fiilin hiç doğmadığı veya ortadan kalktığı kabul edilemeyeceğinden, uzlaşılan vergi ziyaı cezasının tekerrüre esas alınabileceği hk.…

Vergi ziyaı ve usulsüzlük suçunun birlikte işlenmesi

Cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük suçunun birlikte işlenmesi halinde vergi ziyaı cezası ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesine istinaden…

Tivari Aracın Haczi

Ticari faaliyetin devamı için kaçınılmaz olan araç haczedildikten sonra faaliyetin devamı mümkün olmadığından davacının mükellefiyet kaydının geçmişe dönük silinmesi isteminin kabul edilmemesi hukuka aykırıdır. Danıştay…