İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SMMM - Fatih ÇOLAK

Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisi

İşe başlama bildiriminde belirtilen tarihten önce fiilen pazarcılık faaliyetinde bulunulduğuna dair somut tespit yapılmadan, pazar tezgâhı kurma belgesindeki tarih esas alınmak suretiyle geçmişe dönük mükellefiyet…

E-Tebligatta Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Hesabı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca; e-tebliğ yoluyla tebliğ edilen ihbarnameler için otuz günlük yasal dava açma…