İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SMMM - Fatih ÇOLAK

E-Tebligatta Otuz Günlük Dava Açma Süresinin Hesabı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca; e-tebliğ yoluyla tebliğ edilen ihbarnameler için otuz günlük yasal dava açma…

Sermayeye Eklenen Kâr Payının Tasfiye Sonucu Dağıtımında Vergileme

Şirketlerin tasfiye işlemlerinin tamamlanması, tasfiye kârının ortaklara dağıtılarak gelir (stopaj) vergisinin ödenmesinin ardından tasfiye sonucu geri verilen sermaye paylarından dağıtılmayıp sermayeye eklenen kâr payını ayrıştırıp…